Localización e contacto

LOCALIZACIÓN:

R/ Ameneiro, número 8 (baixos parroquiais)
15894 Os Tilos – Teo (A Coruña) 

CONTACTO:
Asociación Recreativa e Cultual Os Tilos (ARCOsTilos) CIF:  G-15396823

HORARIO de información e atención:
De luns a venres: 16:00-20:30h. nos meses de setembro a xuño.
De luns a venres: 08:00 -15:00h. nos meses de xullo e agosto.

Teléfonos: 981.819.501 – 673.769.537
Email: arcostilos@arcostilos.org