Instalacións

As nosas instalacións están compostas por:

 • Administración / Recepción
 • Aula de Xogo
 • Club dos Piratas
 • Salón Social
 • Aula Informática
 • Club Xuvenil / Inglés
 • Club dos Maiores
 • Sala de persoal
 • Camerinos
 • Aula de Espellos/ Cociña
 • Teatro / Salón de Actos
 • Aula de Estudo