Aula de espellos/Cociña

Esta aula acolle todas as actividades relacionadas co exercicio físico e o movemento: aeróbic, ximnasia de mantemento, pilates, ximnasia do Club dos Maiores, danza para nenos e nenas, bailes de salón, danza do vientre, etc.

Contamos tamén, dentro desta sala, cunha cociña equipada con todo o necesario para facer a comida para os rapaces/-as dos campamentos que se realizan en todos os periodos vacacionais.

13